Groep 4

Welkom in groep 4

Net zoals in groep 3, blijft het technisch lezen voor groep 4, een belangrijk onderdeel op het lesrooster. Om lezen aantrekkelijk te maken, kiezen we naast de klassikale instructie en inoefening, ook voor andere werkvormen om het lezen te oefenen: lezen in groepjes, duo-lezen in spelvorm, zelfstandig lezen en koorlezen.

Om het leesplezier nog meer te bevorderen wordt er dagelijks voorgelezen en wordt aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Ook worden boekbesprekingen gehouden en doen we aan vlaggetjeslezen. Omdat de bibliotheek in hetzelfde gebouw zit, kunnen de leerlingen wekelijks zelf hun boeken kiezen.

Naast het lezen staat ook rekenen dagelijks op het rooster. Hierbij wordt de klassikale instructie afgewisseld met bewegend leren, zowel in de klas als buiten op het plein. Ook hebben we regelmatig een rekencircuit, doen we rekenspelletjes en andere praktische oefeningen. Daarnaast oefenen we met rekenen op de iPad of laptop om de stof nog meer eigen te maken.

Taal, spelling, schrijven, verkeer en projectwerk vullen de rest van de dag. Met projectwerk worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals o.a.: hoe gedragen wij ons, praten we over de Vreedzame school, behandelen we seizoensgebonden onderwerpen, nieuwsonderwerpen en festiviteiten. 

En natuurlijk is er ook ruimte voor kunst, cultuur en expressievakken. Om de week komt er een muziekleraar; een paar keer per jaar wordt er op het podium een toneelstuk opgevoerd en minimaal 1x per jaar gaan de leerlingen naar een voorstelling in Theater de Klinker. 

Sporten kan natuurlijk niet ontbreken in deze tijd. Twee keer per week krijgen de leerlingen gymles van een vakleerkracht. Verder is er veel geïnvesteerd in buitenspeelgoed, zodat er voor ieder wat te doen is waardoor de leerlingen extra van de pauzes kunnen genieten.

Nationaal Schoolontbijt

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Op 3 november hebben alle kinderen weer kunnen smullen van het Nationaal Schoolontbijt! Ook hebben we natuurlijk geleerd over het belang van een goed ontbijt. Een telefoon werkt ook niet met een lege batterij. Voor je lichaam werkt het net zo. Door te ontbijten, start je lichaam de nieuwe dag weer vol energie.Daarnaast is het ook gezellig om met elkaar te ontbijten!
 

Afsluiting Kinderboekenweek

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De Kinderboekenweek 2021 stond in het teken van 'Worden wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen konden bedenken en over konden dromen die ze later zouden willen gaan uitoefenen. Ouders met een bijzonder beroep hebben in de klas over hun werk verteld en zelfs laten zien wat ze o.a. doen, denk aan de bakker, kraamverzorgster, archeoloog, enz.   De afsluiting van de Kinderboekenweek was zeer gezellig! Iedere groep had een theaterstukje of liedje voorbereid en op het toneel laten zien aan de andere groepen. Ieder kind kon zijn of haar talent laten zien! 
 

Kick-Off scholentoer FC Groningen op Kindcentrum De Bouwsteen

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De eerste Kick Off les van trainers van FC Groningen was bij ons op school en het was superleuk! Ook de pers was aanwezig. En dat was voor sommige kinderen wel erg spannend. Enkele kinderen werden zelfs geinterviewd. Na de Kick-off-les ontvangen we nog een een programma van zes weken om kinderen duurzaam in beweging te zetten. De scholentoer heeft als doel bewegingsarmoede tegen te gaan. Nou daar hebben de meeste kinderen op De Bouwsteen geen last van! Zij spelen en rennen veel buiten én we doen ook veel aan Bewegend Leren!
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl