Groep 8

Welkom in groep 8!

Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap richting de middelbare school;  het jaar waarin je afscheid neemt van je basisschoolperiode.  

Wat doen we zoal in groep 8?

Elke dag van de week staat er rekenen ( Rekenrijk ), taal (Taal op maat) en spelling (Spelling op maat) op de lesplanning. Dinsdag t/m donderdagochtend werken we met Estafette. Hiermee oefenen wij begrijpend en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week éen les aardrijkskunde (Meander), geschiedenis (Brandaan), natuur en techniek (Naut), Vreedzame School, Engels, verkeer en informatieverwerking (Blits). Naast leerboeken werken we ook met iPads en Chromebooks in de klas. 

Dit schooljaar oefenen we ook met het maken van een PowerPointpresentie en maken we een 'boekendoos'. 

Twee keer per week hebben we gymles van een vakdocent, op maandagochtend en vrijdagochtend.

 

Creatief en muziek

De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning. Een keer in de twee weken komt een vakdocent de muziekles verzorgen. De overige lessen verzorgt de leerkracht zelf.

Extra activiteiten

Natuurlijk laten wij jou niet van school gaan zonder dat we op schoolreis (of schoolkamp) zijn geweest. Ook gaan we naar toneelvoorstellingen in de Klinker. Aan het eind van het schooljaar maken we een afscheidsfilm die we natuurlijk ook aan de ouders laten zien!

Afsluiting Kinderboekenweek

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Alle groepen konden meedoen aan het toneelstuk 'De steen en de tijd' bij de afsluiting van de Kinderboekenweek. Sommige kinderen waren liever toeschouwer deze keer. Dat kon ook! Op de dagen voorafgaand is door de 'toneelspelers' flink geoefend. Helaas mochten we geen ouders uitnodigen door de corona-maatregelen. Het werd dus een voorstelling door én voor onze leerlingen. De juffen en meester hebben er ook van genoten! Wat een talent!
 

SOOOG INFORMATIEBRIEF VOOR OUDERS/VERZORGERS - AUGUSTUS 2020

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij hopen dat u, ondanks de beperkingen, toch hebt genoten van een fijne zomervakantie. Het nieuwe jaar zal Covid-19 onze aandacht en zorg blijven vragen. Ook dit schooljaar zullen wij u weer, zo vaak als nodig, informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs op onze scholen. In deze informatiebrief hebben wij de huidge maatregelen voor u op een rijtje gezet.
 

Groep 5/6 winnen Scoor een Boek

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Groep 5 en 6 hebben dit jaar ook weer meegedaan met het project Scoor een Boek. Vanwege de Corona crisis hebben ze er op school niet zoveel aan kunnen werken, maar de leerlingen hebben thuis des te meer gedaan. Dat kon via de thuiseditie van Scoor een boek. Ze hebben er zoveel aan gedaan dat OBS de Bouwsteen de eerste prijs heeft behaald van alle scholen in het Oldambt. En dat is niet alleen een applausje waard, maar ze zijn ook beloond met een FC Groningen tas met daarin een FC Groningen bal. Knap gedaan!
 

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl