Groep 8

Welkom in groep 8!

Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap richting de middelbare school;  het jaar waarin je afscheid neemt van je basisschoolperiode.  

Wat doen we zoal in groep 8?

Elke dag van de week staat er rekenen ( Rekenrijk ), taal (Taal op maat) en spelling (Spelling op maat) op de lesplanning. Dinsdag t/m donderdagochtend werken we met Estafette. Hiermee oefenen wij begrijpend en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week éen les aardrijkskunde (Meander), geschiedenis (Brandaan), natuur en techniek (Naut), Vreedzame School, Engels, verkeer en informatieverwerking (Blits). Naast leerboeken werken we ook met iPads en Chromebooks in de klas. 

Dit schooljaar oefenen we ook met het maken van een PowerPointpresentie en maken we een 'boekendoos'. 

Twee keer per week hebben we gymles van een vakdocent, op maandagochtend en vrijdagochtend.

 

Creatief en muziek

De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning. Een keer in de twee weken komt een vakdocent de muziekles verzorgen. De overige lessen verzorgt de leerkracht zelf.

Extra activiteiten

Natuurlijk laten wij jou niet van school gaan zonder dat we op schoolreis (of schoolkamp) zijn geweest. Ook gaan we naar toneelvoorstellingen in de Klinker. Aan het eind van het schooljaar maken we een afscheidsfilm die we natuurlijk ook aan de ouders laten zien!

Laatste schooldag met goochelaar Nico!

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Iedere groep heeft kunnen genieten van de voorstelling van Nico met zijn Kliko! Op ludieke wijze, met prachtige goocheltrucs voor jong en oud, wist Nico de kinderen te boeien met zijn theatervoorstelling. Verder waren er bijzondere buitenspellen en kregen de kinderen tussen de middag een lekker patatje van de patatkraam die speciaal op school kwam. En natuurlijk hoorde daar ook een ijsje bij! Fijne vakantie allemaal!  
 

Feestelijke onthulling kunstwerk en opening plein

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Op maandag 5 juli is het vernieuwde schoolplein officieel geopend en het kunstwerk onthuld. Een prachtig kleurrijk resultaat! Thema van het kunstproject is: "Zicht op zee en land". Onder leiding van twee kunstenaars, Heleen Wilkens en Stefan de Keijser, hebben alle leerlingen hieraan hun (bouw)steentje bijgedragen! 
 

Nieuw speeltoestel!

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Een lang gekoesterde wens van de leerlingen is in vervulling gegaan. Een nieuw klimtoestel met veel uitdagingen. Onder het speeltoestel ligt kunstgras waar de kinderen ook graag even 'chillen'. 
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl