Groep 8

Welkom in groep 8!

Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap richting de middelbare school;  het jaar waarin je afscheid neemt van je basisschoolperiode.  

Wat doen we zoal in groep 8?

Elke dag van de week staat er rekenen ( Rekenrijk ), taal (Taal op maat) en spelling (Spelling op maat) op de lesplanning. Dinsdag t/m donderdagochtend werken we met Estafette. Hiermee oefenen wij begrijpend en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week éen les aardrijkskunde (Meander), geschiedenis (Brandaan), natuur en techniek (Naut), Vreedzame School, Engels, verkeer en informatieverwerking (Blits). Naast leerboeken werken we ook met iPads en Chromebooks in de klas. 

Dit schooljaar oefenen we ook met het maken van een PowerPointpresentie en maken we een 'boekendoos'. 

Twee keer per week hebben we gymles van een vakdocent, op maandagochtend en vrijdagochtend.

 

Creatief en muziek

De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning. Een keer in de twee weken komt een vakdocent de muziekles verzorgen. De overige lessen verzorgt de leerkracht zelf.

Extra activiteiten

Natuurlijk laten wij jou niet van school gaan zonder dat we op schoolreis (of schoolkamp) zijn geweest. Ook gaan we naar toneelvoorstellingen in de Klinker. Aan het eind van het schooljaar maken we een afscheidsfilm die we natuurlijk ook aan de ouders laten zien!

Pasen

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Onze school is weer gezellig aangekleed in Paassfeer! Vrijdag 2 april organiseren de leerkrachten een sfeervolle Paaslunch in de klas. 
 

Sinterklaas op school

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Afgelopen vrijdag 4 december kwamen de Sint en zijn pieten langs bij ons op school. Ze brachten eerst een bezoek aan de onderbouw. Het bleek dat de pieten op school hadden geslapen. Een grote verrassing voor groep 1, 2 & 3 toen ze het speellokaal binnen kwamen. Na het bezoek aan de jongere kinderen gingen de Sint en zijn pieten naar de bovenverdieping. Door de Covid maatregelen bleven ze op een gepaste afstand. Ze keken vanaf het podium toe hoe de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zongen en dansten. Sint en pieten vertrokken om 11.30 weer van school. Het was een gezellige morgen. 
 

Muziekles mondt uit in optreden!

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
 Van meester Harvey (vakdocent muziek) mochten de leerlingen hun muziekinstrument meenemen. Ons talent op drumstel genoot van zijn optreden met meester!
 

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl