Groep 6/7

Welkom in groep 6/7

Op dit moment zitten er in totaal 16 leerlingen in onze klas.

Meester Mischa en juf Esther (alleen op donderdagmiddag) verzorgen de lessen. Rekenen, taal en spelling staan iedere dag op de lesplanning. Onderwerpen als breuken, cijferend rekenen, persoonsvormen en werkwoorden zijn dagelijkse kost in onze groepen. 

Groep 6 heeft vier dagen in de week Estafette. De focus hierbij ligt op het technisch- en begrijpend lezen. Groep 7 heeft drie dagen in de week Estafette, waarbij de focus ligt op het begrijpend- en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week een les aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning.

Gym krijgen wij op de maandag en vrijdag (beide keren door een vakdocent).

Met het oog op de huidige maatschappij én die van de toekomst is er bij ons ook veel aandacht op het gebied van sociale- (media) en ICT-vaardigheden. In de klas werken we afwisselend met leerboeken en chromebooks.

Nationaal Schoolontbijt

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Op 3 november hebben alle kinderen weer kunnen smullen van het Nationaal Schoolontbijt! Ook hebben we natuurlijk geleerd over het belang van een goed ontbijt. Een telefoon werkt ook niet met een lege batterij. Voor je lichaam werkt het net zo. Door te ontbijten, start je lichaam de nieuwe dag weer vol energie.Daarnaast is het ook gezellig om met elkaar te ontbijten!
 

Afsluiting Kinderboekenweek

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De Kinderboekenweek 2021 stond in het teken van 'Worden wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen konden bedenken en over konden dromen die ze later zouden willen gaan uitoefenen. Ouders met een bijzonder beroep hebben in de klas over hun werk verteld en zelfs laten zien wat ze o.a. doen, denk aan de bakker, kraamverzorgster, archeoloog, enz.   De afsluiting van de Kinderboekenweek was zeer gezellig! Iedere groep had een theaterstukje of liedje voorbereid en op het toneel laten zien aan de andere groepen. Ieder kind kon zijn of haar talent laten zien! 
 

Kick-Off scholentoer FC Groningen op Kindcentrum De Bouwsteen

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De eerste Kick Off les van trainers van FC Groningen was bij ons op school en het was superleuk! Ook de pers was aanwezig. En dat was voor sommige kinderen wel erg spannend. Enkele kinderen werden zelfs geinterviewd. Na de Kick-off-les ontvangen we nog een een programma van zes weken om kinderen duurzaam in beweging te zetten. De scholentoer heeft als doel bewegingsarmoede tegen te gaan. Nou daar hebben de meeste kinderen op De Bouwsteen geen last van! Zij spelen en rennen veel buiten én we doen ook veel aan Bewegend Leren!
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl