Groep 6/7

Welkom in groep 6/7

Op dit moment zitten er in totaal 25 leerlingen in onze klas.

Meester Mischa en juf Esther (alleen op donderdagmiddag) verzorgen de lessen. Rekenen, taal en spelling staan iedere dag op de lesplanning. Onderwerpen als breuken, cijferend rekenen, persoonsvormen en werkwoorden zijn dagelijkse kost in onze groepen. 

Groep 6 heeft vier dagen in de week Estafette. De focus hierbij ligt op het technisch- en begrijpend lezen. Groep 7 heeft drie dagen in de week Estafette, waarbij de focus ligt op het begrijpend- en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week een les aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning.

Gym krijgen wij op de maandag en vrijdag (beide keren door een vakdocent).

Met het oog op de huidige maatschappij én die van de toekomst is er bij ons ook veel aandacht op het gebied van sociale- (media) en ICT-vaardigheden. In de klas werken we afwisselend met leerboeken en chromebooks.

Pasen

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Onze school is weer gezellig aangekleed in Paassfeer! Vrijdag 2 april organiseren de leerkrachten een sfeervolle Paaslunch in de klas. 
 

Sinterklaas op school

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Afgelopen vrijdag 4 december kwamen de Sint en zijn pieten langs bij ons op school. Ze brachten eerst een bezoek aan de onderbouw. Het bleek dat de pieten op school hadden geslapen. Een grote verrassing voor groep 1, 2 & 3 toen ze het speellokaal binnen kwamen. Na het bezoek aan de jongere kinderen gingen de Sint en zijn pieten naar de bovenverdieping. Door de Covid maatregelen bleven ze op een gepaste afstand. Ze keken vanaf het podium toe hoe de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zongen en dansten. Sint en pieten vertrokken om 11.30 weer van school. Het was een gezellige morgen. 
 

Muziekles mondt uit in optreden!

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
 Van meester Harvey (vakdocent muziek) mochten de leerlingen hun muziekinstrument meenemen. Ons talent op drumstel genoot van zijn optreden met meester!
 

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl