Groep 7/8

Welkom in groep 7/8 !

Wat doen we zoal in groep 7/8?

Elke dag van de week staat er rekenen ( Pluspunt4), taal (Taal op Maat) en spelling (Spelling op Maat) op de lesplanning. Dinsdag t/m donderdagochtend werken we aan studerend/begrijpend lezen (Estafette). Daarnaast wordt wekeleijks gewerkt aan Wereldoriëntatie, Vreedzame School, Burgerschap, Engels, Verkeer en Studievaardigheden (Blits). Naast leerboeken en verwerken in schriften werken we ook met Chromebooks in de klas. 

Alle leerlingen bereiden dit schooljaar ook een boekbespreking en spreekbeurt voor. Hiervoor wordt een planning gemaakt door de leerkracht. 

Twee keer per week hebben we gymles van een vakdocent, op maandagochtend en vrijdagmiddag.

De expressievakken (handvaardigheid, tekenen en muziek) en techniek staan ook regelmatig op de lesplanning.  

 

Groep 8

Voor groep 8 is het een bijzonder schooljaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar het afscheid van de je basisschoolperiode en de overstap maakt naar het Voortgezet Onderwijs.

 

Extra activiteiten

Dit schooljaar gaan we op drie-daags schoolkamp met groep 7 en 8. Ook zullen we nog een of meerdere excursies en/of culturele activiteiten organiseren.  Aan het eind van het schooljaar maakt groep 8 nog een afscheidsfilm die we natuurlijk ook aan de ouders laten zien!

 

We maken er een leerzaam en gezellig schooljaar van!

Op weg naar een rookvrije generatie

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Onze Kinderraad heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Oldambt borden en stoeptegels rondom ons gebouw heeft geplaatst met de tekst 'op weg naar een rookvrije generatie'. Er lagen nog altijd veel peuken op de grond bij de school, ondanks dat er rondom en op het schoolterrein niet meer gerookt mag. Dit is per augustus 2020 in de wet vastgelegd. De Kinderraad zag dat veel rokers zich daar niets van aantrokken en wilden meer aandacht voor een rookvrij schoolterrein. Op 4 juli zijn de borden en stoeptegels officieel onthuld door de wethouder van gezondheid. Alle kinderen kregen een strandbal met de tekst 'Roken geen bal aan'. Hopelijk wordt het roken nu nog meer ontmoedigt. 
 

Diplomering mediatoren januari 2024! Gefeliciteerd!!

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Vanuit de Vreedzame school is er veel aandacht voor het zelfstandig oplossen van conflicten. We streven ernaar dat alle conflicten worden opgelost, zodat alle leerlingen met een fijn gevoel naar huis gaan. Naast de structurele aandacht voor het oplossen van conflicten in elke klas, werken wij op KC De Bouwsteen met leerling-mediatoren. Dit zijn leerlingen die helpen bij het oplossen van conflicten. Elk jaar kunnen leerlingen van groep 6 en7 solliciteren naar de taak van mediator. Zij krijgen dan een training aangeboden, zodat ze andere kinderen goed kunnen helpen bij het oplossen van een conflict tijdens de pauzes. Hierbij is het doel om te streven naar een win-win oplossing.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl