Groep 6/7

Welkom in groep 6/7

Op dit moment zitten er in totaal 25 leerlingen in onze klas.

Meester Mischa en juf Esther (alleen op donderdagmiddag) verzorgen de lessen. Rekenen, taal en spelling staan iedere dag op de lesplanning. Onderwerpen als breuken, cijferend rekenen, persoonsvormen en werkwoorden zijn dagelijkse kost in onze groepen. 

Groep 6 heeft vier dagen in de week Estafette. De focus hierbij ligt op het technisch- en begrijpend lezen. Groep 7 heeft drie dagen in de week Estafette, waarbij de focus ligt op het begrijpend- en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week een les aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning.

Gym krijgen wij op de maandag en vrijdag (beide keren door een vakdocent).

Met het oog op de huidige maatschappij én die van de toekomst is er bij ons ook veel aandacht op het gebied van sociale- (media) en ICT-vaardigheden. In de klas werken we afwisselend met leerboeken en chromebooks.

Afsluiting Kinderboekenweek

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Alle groepen konden meedoen aan het toneelstuk 'De steen en de tijd' bij de afsluiting van de Kinderboekenweek. Sommige kinderen waren liever toeschouwer deze keer. Dat kon ook! Op de dagen voorafgaand is door de 'toneelspelers' flink geoefend. Helaas mochten we geen ouders uitnodigen door de corona-maatregelen. Het werd dus een voorstelling door én voor onze leerlingen. De juffen en meester hebben er ook van genoten! Wat een talent!
 

SOOOG INFORMATIEBRIEF VOOR OUDERS/VERZORGERS - AUGUSTUS 2020

Gepubliceerd door: SOOOG
Wij hopen dat u, ondanks de beperkingen, toch hebt genoten van een fijne zomervakantie. Het nieuwe jaar zal Covid-19 onze aandacht en zorg blijven vragen. Ook dit schooljaar zullen wij u weer, zo vaak als nodig, informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 wanneer dit gevolgen heeft voor het onderwijs op onze scholen. In deze informatiebrief hebben wij de huidge maatregelen voor u op een rijtje gezet.
 

Groep 5/6 winnen Scoor een Boek

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Groep 5 en 6 hebben dit jaar ook weer meegedaan met het project Scoor een Boek. Vanwege de Corona crisis hebben ze er op school niet zoveel aan kunnen werken, maar de leerlingen hebben thuis des te meer gedaan. Dat kon via de thuiseditie van Scoor een boek. Ze hebben er zoveel aan gedaan dat OBS de Bouwsteen de eerste prijs heeft behaald van alle scholen in het Oldambt. En dat is niet alleen een applausje waard, maar ze zijn ook beloond met een FC Groningen tas met daarin een FC Groningen bal. Knap gedaan!
 

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl