Groep 6/7

Welkom in groep 6/7

Op dit moment zitten er in totaal 25 leerlingen in onze klas.

Meester Mischa en juf Esther (alleen op donderdagmiddag) verzorgen de lessen. Rekenen, taal en spelling staan iedere dag op de lesplanning. Onderwerpen als breuken, cijferend rekenen, persoonsvormen en werkwoorden zijn dagelijkse kost in onze groepen. 

Groep 6 heeft vier dagen in de week Estafette. De focus hierbij ligt op het technisch- en begrijpend lezen. Groep 7 heeft drie dagen in de week Estafette, waarbij de focus ligt op het begrijpend- en studerend lezen. Daarnaast geven we elke week een les aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De creatieve lessen zoals tekenen, handvaardigheid en techniek staan voor de vrijdagmiddag op de planning.

Gym krijgen wij op de maandag en vrijdag (beide keren door een vakdocent).

Met het oog op de huidige maatschappij én die van de toekomst is er bij ons ook veel aandacht op het gebied van sociale- (media) en ICT-vaardigheden. In de klas werken we afwisselend met leerboeken en chromebooks.

Laatste schooldag met goochelaar Nico!

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Iedere groep heeft kunnen genieten van de voorstelling van Nico met zijn Kliko! Op ludieke wijze, met prachtige goocheltrucs voor jong en oud, wist Nico de kinderen te boeien met zijn theatervoorstelling. Verder waren er bijzondere buitenspellen en kregen de kinderen tussen de middag een lekker patatje van de patatkraam die speciaal op school kwam. En natuurlijk hoorde daar ook een ijsje bij! Fijne vakantie allemaal!  
 

Feestelijke onthulling kunstwerk en opening plein

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Op maandag 5 juli is het vernieuwde schoolplein officieel geopend en het kunstwerk onthuld. Een prachtig kleurrijk resultaat! Thema van het kunstproject is: "Zicht op zee en land". Onder leiding van twee kunstenaars, Heleen Wilkens en Stefan de Keijser, hebben alle leerlingen hieraan hun (bouw)steentje bijgedragen! 
 

Nieuw speeltoestel!

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Een lang gekoesterde wens van de leerlingen is in vervulling gegaan. Een nieuw klimtoestel met veel uitdagingen. Onder het speeltoestel ligt kunstgras waar de kinderen ook graag even 'chillen'. 
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl