Welkom bij Kindcentrum De Bouwsteen!

Kindcentrum De Bouwsteen is een gezellige dorpsschool met ruim 100 leerlingen. Onze leerlingen zijn voornamelijk woonachtig in Finsterwolde en Blauwestad, enkele leerlingen komen uit de omringende dorpen. Voor ons staat het welzijn van uw kind(-eren) centraal.

Kindcentrum De Bouwsteen is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de Hardenberg in Finsterwolde. In ons gebouw bevindt zich ook Peuteropvang Lutje Grut, BSO De Flamingo’s en de Openbare bibliotheek. Met elkaar zorgen we dat de doorgaande lijnen zichtbaar en merkbaar zijn voor ouders en leerlingen. Er heerst een prettige ontspannen sfeer die een positieve impact heeft op de ontwikkeling van onze leerlingen van 2 tot 13 jaar.

Direct naast de school is de sporthal en het zwembad gevestigd waar we met onze leerlingen ook gebruik van mogen maken. We hebben een mooi en ruim speelplein met voetbalveldje, klimtoestellen en voldoende ruimte om te rennen en te spelen. Eind schooljaar 2020-2021 heeft ook 'Bewegend Leren' - het concept 321Start! - een plek op het speelplein gekregen! 

Op Kindcentrum De Bouwsteen is iedereen welkom, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het Kindcentrum is een plaats waar verschillende opvattingen en levensstijlen elkaar kunnen ontmoeten, op basis van wederzijds respect en vertrouwen.

Kindcentrum De Bouwsteen is gecertificeerd Vreedzame School, wat inhoudt dat de  school en omgeving beschouwd wordt als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onze kernwaarden:

  • - Plezier
  • - Samenwerken
  • - Verantwoordelijkheid
  • - Veiligheid

Zoekt u een school voor uw kind, maak vrijblijvend een afspraak voor een oriënterend gesprek en rondleiding. Wij zijn trots op onze school!

Missie

Kindcentrum De Bouwsteen: “meer dan onderwijs alleen”.

Voor ons houdt dat in dat we onze taak breder zien dan alleen het onderwijs. Er is veel aandacht voor de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Dat maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier naar school gaan. Leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker!

Het laatste nieuws

Buitenlesdag 2022

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Afgelopen dinsdag 5 april heeft onze school meegedaan de Nationale Buitenlesdag. Ondanks het slechte weer zijn een aantal groepen toch naar buiten gegaan om o.a. spelling en rekenen te oefenen. Het is bewezen dat een buitenles bijdraagt aan de intrinsieke motivatie, leerprestaties en de gezondheid van kinderen. 
 

Mediatoren ontvangen diploma

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De afgelopen periode hebben een aantal kinderen deelgenomen aan de mediatorentraining van de Vreedzame School. Na een cursus onder leiding van juf Esther mochten ze vandaag hun diploma in ontvangst nemen. 
 

Schoolschrijver Annejoke Smids op school!

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Annejoke is kinderboekenschrijfster en verbindt zich voor 10 weken aan onze school. Ze is een professionele kinderboekenschrijfster en gaat met een speciaal ontwikkeld lesprogramma aan het werk met de leerlingen en leerkrachten. Ouders nodigen we aan het eind van het project uit om het 'schrijfwerk'  van de leerlingen te lezen en bekijken. Dit doen we in samenwerking met de bibliotheek op een feestelijke manier! Zo verbeteren we samen lezen, schrijven en taalplezier.
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl