Groep 6

Welkom in groep 6! 

We starten het jaar met 'elkaar leren kennen' en zijn actief bezig met de groepsvorming. De lessen van de Vreedzame School en Burgerschap staan hierbij centraal. Het is fijn en leerzaam als je samen verantwoordelijk leert te zijn voor de sfeer in de groep. We maken groepsafspraken en verdelen de taken binnen de groep. Denk bijvoorbeeld aan uitdelen van materialen, planten water geven, oud papier wegbrengen, klas aanvegen, enz. 

Wat doen we allemaal in groep 6?

Elke dag starten we met lezen of automatiseren. Zo oefenen we extra de vermenigvuldigingen, schrijven we een 5-woorden dictee en lezen we op tempo. Naast het automatiseren op papier doen we dit ook door het spelen van spellen die passen binnen onze doelen waaraan we werken. Daarna gaan we rekenen (methode Pluspunt4). De 'conditietraining rekenen', oftewel het inoefenen en herhalen van eerder geleerde stof, maken/oefenen we na de pauze, zodat we ons goed kunnen focussen om aan éen doel per keer te werken.

Verder werken we natuurlijk aan taal (Taal op Maat) en spelling (Spelling op Maat). Maandag t/m donderdagochtend zijn we bezig met studerend/begrijpend lezen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Estafette (nieuwste versie). Daarnaast besteden we tijd aan wereldoriëntatie, een geïntegreerde methode. Hieraan werken we thematisch, waarbij kinderen vooral onderzoekend leren. We mogen Engels (methode Join in) en verkeer niet vergeten natuurlijk.

Samenwerkend leren, vinden wij erg belangrijk. Daarvoor zetten we o.a. coöperatieve werkvormen in. 

In 2021 is ons schoolplein grotendeels vernieuwd en ingericht met materialen die gebruikt kunnen worden voor bewegend leren. De leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. We gaan dus ook regelmatig met de groep naar buiten om ial bewegend nieuwe vaardigheden aan te leren of te automatiseren.

De expressievakken bestaan dit jaar uit tekenen, handvaardigheid en muziek. Op maandag en vrijdag gaan we sporten in de sporthal naast onze school en met mooi weer kunnen we gebruik maken van de buitenvelden van de voetbalvereniging. Kortom: groep 6 heeft een druk en gevarieerd lesrooster!

Groetjes van de juffen en kinderen van groep 6

Lampionnententoonstelling

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Woensdag 8 november was de lampionnententoonstelling op school. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn de afgelopen periode druk bezig geweest om hun lampion te maken. De lampionnen werden in de klas tentoongesteld. Ouders, opa's en oma's en andere familieleden kwamen langs om de prachtige lampionnen te bewonderen. Het was een gezellige avond. 
 

SOOOG Magazine oktober 2023

Gepubliceerd door: SOOOG
Lees in het allernieuwste SOOOG Magazine, De Kindertalentenfluisteraar, Lessen van het speciaal basisonderwijs, ‘Andere ouders doen ook maar wat' en nog veel meer interessante artikelen.
 

SOOOG Courant

Gepubliceerd door: SOOOG
Met trots delen wij de ‘SOOOG Courant 2022’, de publieksversie van het bestuursverslag. Met deze courant legt SOOOG verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar.
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl