Groep 8

Welkom in groep 8!

Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap richting de middelbare school;  het jaar waarin je afscheid neemt van je basisschoolperiode.  

Wat doen we zoal in groep 8?

Elke dag van de week staat er rekenen ( Pluspunt4 (nieuw)), taal (Taal op Maat) en spelling (Spelling op Maat) op de lesplanning. Dinsdag t/m donderdagochtend werken we aan studerend lezen/begrijpend lezen (Estafette). Daarnaast geven we wekelijks een les aardrijkskunde (Meander), geschiedenis (Brandaan), natuur en techniek (Naut), Vreedzame School, Engels, verkeer en informatieverwerking (Blits). Naast leerboeken werken we ook met iPads en Chromebooks in de klas. 

Dit schooljaar oefenen we ook met het maken van een PowerPointpresentie en maken we een 'boekendoos'. 

Twee keer per week hebben we gymles van een vakdocent, op maandagochtend en vrijdagochtend.

Expressievakken

De expressievakken, zoals handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en techniek staan ook regelmatig op de lesplanning. Muziek en drama wordt door een vakdocent gegeven.

Extra activiteiten

Natuurlijk laten wij jou niet van school gaan zonder dat we op schoolreis (of schoolkamp) zijn geweest. Ook gaan we naar toneelvoorstellingen in de Klinker. Aan het eind van het schooljaar maken we een afscheidsfilm die we natuurlijk ook aan de ouders laten zien!

Nationaal Schoolontbijt

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
Op 3 november hebben alle kinderen weer kunnen smullen van het Nationaal Schoolontbijt! Ook hebben we natuurlijk geleerd over het belang van een goed ontbijt. Een telefoon werkt ook niet met een lege batterij. Voor je lichaam werkt het net zo. Door te ontbijten, start je lichaam de nieuwe dag weer vol energie.Daarnaast is het ook gezellig om met elkaar te ontbijten!
 

Afsluiting Kinderboekenweek

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De Kinderboekenweek 2021 stond in het teken van 'Worden wat je wil' waarbij kinderen alle beroepen konden bedenken en over konden dromen die ze later zouden willen gaan uitoefenen. Ouders met een bijzonder beroep hebben in de klas over hun werk verteld en zelfs laten zien wat ze o.a. doen, denk aan de bakker, kraamverzorgster, archeoloog, enz.   De afsluiting van de Kinderboekenweek was zeer gezellig! Iedere groep had een theaterstukje of liedje voorbereid en op het toneel laten zien aan de andere groepen. Ieder kind kon zijn of haar talent laten zien! 
 

Kick-Off scholentoer FC Groningen op Kindcentrum De Bouwsteen

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
De eerste Kick Off les van trainers van FC Groningen was bij ons op school en het was superleuk! Ook de pers was aanwezig. En dat was voor sommige kinderen wel erg spannend. Enkele kinderen werden zelfs geinterviewd. Na de Kick-off-les ontvangen we nog een een programma van zes weken om kinderen duurzaam in beweging te zetten. De scholentoer heeft als doel bewegingsarmoede tegen te gaan. Nou daar hebben de meeste kinderen op De Bouwsteen geen last van! Zij spelen en rennen veel buiten én we doen ook veel aan Bewegend Leren!
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl