Groep 6

Welkom in groep 6! 

We starten het jaar met 'elkaar leren kennen' en zijn actief bezig met de groepsvorming. De lessen van de Vreedzame School en Burgerschap staan hierbij centraal. Het is fijn en leerzaam als je samen verantwoordelijk leert te zijn voor de sfeer in de groep. We maken groepsafspraken en verdelen de taken binnen de groep. Denk bijvoorbeeld aan uitdelen van materialen, planten water geven, oud papier wegbrengen, klas aanvegen, enz. 

Wat doen we allemaal in groep 6?

Elke dag starten we met lezen of automatiseren. Zo oefenen we extra de vermenigvuldigingen, schrijven we een 5-woorden dictee en lezen we op tempo. Naast het automatiseren op papier doen we dit ook door het spelen van spellen die passen binnen onze doelen waaraan we werken. Daarna gaan we rekenen (methode Pluspunt4). De 'conditietraining rekenen', oftewel het inoefenen en herhalen van eerder geleerde stof, maken/oefenen we na de pauze, zodat we ons goed kunnen focussen om aan éen doel per keer te werken.

Verder werken we natuurlijk aan taal (Taal op Maat) en spelling (Spelling op Maat). Maandag t/m donderdagochtend zijn we bezig met studerend/begrijpend lezen. Hiervoor maken we gebruik van de methode Estafette (nieuwste versie). Daarnaast besteden we tijd aan wereldoriëntatie, een geïntegreerde methode. Hieraan werken we thematisch, waarbij kinderen vooral onderzoekend leren. We mogen Engels (methode Join in) en verkeer niet vergeten natuurlijk.

Samenwerkend leren, vinden wij erg belangrijk. Daarvoor zetten we o.a. coöperatieve werkvormen in. 

In 2021 is ons schoolplein grotendeels vernieuwd en ingericht met materialen die gebruikt kunnen worden voor bewegend leren. De leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. We gaan dus ook regelmatig met de groep naar buiten om ial bewegend nieuwe vaardigheden aan te leren of te automatiseren.

De expressievakken bestaan dit jaar uit tekenen, handvaardigheid en muziek. Op maandag en vrijdag gaan we sporten in de sporthal naast onze school en met mooi weer kunnen we gebruik maken van de buitenvelden van de voetbalvereniging. Kortom: groep 6 heeft een druk en gevarieerd lesrooster!

Groetjes van de juffen en kinderen van groep 6

E-waste Race

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
  Wij doen mee aan de E-waste Race. Dit is een actie waarbij 10 basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De E-waste Race vindt plaats van 3 t/m 27 juni. Groep 7/8 kan hiermee een schoolreis naar het Nemo Science Museum winnen!   Wat gaan we verzamelen? Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een stekker of die gebruik maken van een batterij.   Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:   ● De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst. Apparaten mogen niet groter zijn dan 50cm bij 50cm. ● Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van bedrijven is niet toegestaan!  ● Kun je zelf batterijen en accu’s uit de apparaten halen? Haal deze dan voor het inleveren uit de apparaten en lever deze in bij een batterijenbak in de buurt, bijvoorbeeld bij uw lokale supermarkt. ● Het is niet toegestaan om losse accu’s of batterijen in te zamelen voor de E-waste Race.   DATA OM ELEKTRONISCH AFVAL IN TE LEVEREN: Dinsdagmorgen ( 4, 11, 18 en 25 juni)    8.00 - 8.30 Donderdagmiddag ( 6, 13, 20 en 27 juni)  14.00-14.30 Graag melden bij de afvalcontainer op de parkeerplaats bij school. 
 

Vakantieoverzicht 2024-2025

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl