Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijkgeweld (PDF)
Ouderbetrokkenheid (PDF)
Leerlingpopulatieplan (PDF)
Internet protocol (PDF)
Schoolplan 2019 -2023 (PDF)
Jaarplan 2019-2020 (PDF)
Aanvraagformulier verlof (PDF)
Schoolondersteuningsplan (SOP) (PDF)
Schoolgids 2020-2021 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

3516-Regeling schorsing en verwijdering van leerlingen versie juni 2015 (PDF)

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl