Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Internet protocol (PDF)
Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF)
Aanvraag verlof buiten vakanties (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) (PDF)
Protocol weeralarm (PDF)
Schooljaarplan 2023 - 2024 (PDF)
Schoolplan 2023 - 2027 (PDF)
Schoolgids 2023-2024 (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Protocol verstrekking medicijnen (PDF)

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl