Downloads

Op deze pagina vindt u diverse documenten van onze school en van ons bestuur die u kunt downloaden. 

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband. 

 

Klik hieronder op een document om deze te downloaden:

Informatie

Schoolplan 2019 -2023 (PDF)
Internet protocol (PDF)
Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF)
Aanvraag verlof buiten vakanties (PDF)
Schoolgids 2022 - 2023 (PDF)
Schoolondersteuningsprofiel (SOP) (PDF)
Jaarplan 2022 - 2023 (PDF)
Protocol weeralarm (PDF)

Algemene informatie vanuit het SOOOG

Regeling schorsing en verwijdering (PDF)
Protocol verstrekking medicijnen (PDF)

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl