Nieuws

Brand op school?

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
    Vrijdagochtend 15 juni hebben brandweer, politie en de BHV van school een brand op school gesimuleerd.
 

Bezoek politie aan groep 1 & 2

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Op 26 april hebben de kinderen van groep 1 & 2 bezoek gehad van de politie... 
 

Diplomering mediatoren Vreedzame School

Gepubliceerd door: OBS De Bouwsteen
Alle kinderen die meegedaan hebben aan de mediatoren training zijn geslaagd!
 

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl