Groep 4/5

Welkom in groep 4/5

Het begin van het schooljaar staat in het teken van groepsvorming. Wij vinden het belangrijk dat we samen verantwoordelijk zijn voor ons lokaal en de sfeer in onze groep. Daarom stellen we samen met de kinderen groepsafspraken op en heeft iedereen een taak die bijdraagt aan het reilen en zeilen binnen de groep. Mede door middel van coöperatieve werkvormen leren we samenwerken en overleggen. Op deze manier leren we met én van elkaar tijdens de verschillende vakken zoals rekenen, taal, spelling en Engels. Natuurlijk leren we ook bij de zaak- en expressievakken van én met elkaar. 

Het technisch lezen blijft, met bame voor grope 4, een belangrijk onderdeel op het lesrooster. Om lezen aantrekkelijk te maken, kiezen we naast de klassikale instructie en inoefening, ook voor andere werkvormen om het lezen te oefenen: lezen in groepjes, duo-lezen in spelvorm, zelfstandig lezen en koorlezen.

Om het leesplezier nog meer te bevorderen wordt o.a. veel voorgelezen en aandacht besteed aan de kinderboekenweek. Omdat de bibliotheek in hetzelfde gebouw zit, kunnen de leerlingen wekelijks zelf hun eigen leesboeken kiezen.

De expressievakken bestaan dit jaar uit tekenen, handvaardigheid en muziek. Op maandag en vrijdag gaan we sporten in de sporthal naast onze school en met mooi weer kunnen we buiten sporten. Beide dagen hebben we we les van een vakdocent bewegingsleer. Kortom: groep 4/5 heeft een druk, gevarieerd, leerzaam en superleuk programma.

In 2021 is ons schoolplein voor een groot deel vernieuwd en ingericht met materialen die gebruikt kunnen worden voor bewegend leren. De leerkrachten hebben hiervoor een cursus gevolgd. We gaan dus ook regelmatig met de groep naar buiten om al bewegend nieuwe vaardigheden te leren of te automatiseren.

Groetjes van de juffen en kinderen van groep 4/5.

E-waste Race

Gepubliceerd door: Kindcentrum De Bouwsteen
  Wij doen mee aan de E-waste Race. Dit is een actie waarbij 10 basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel mogelijk elektronisch afval in te zamelen. De E-waste Race vindt plaats van 3 t/m 27 juni. Groep 7/8 kan hiermee een schoolreis naar het Nemo Science Museum winnen!   Wat gaan we verzamelen? Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten. Dit zijn alle apparaten met een stekker of die gebruik maken van een batterij.   Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:   ● De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst. Apparaten mogen niet groter zijn dan 50cm bij 50cm. ● Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig van bedrijven is niet toegestaan!  ● Kun je zelf batterijen en accu’s uit de apparaten halen? Haal deze dan voor het inleveren uit de apparaten en lever deze in bij een batterijenbak in de buurt, bijvoorbeeld bij uw lokale supermarkt. ● Het is niet toegestaan om losse accu’s of batterijen in te zamelen voor de E-waste Race.   DATA OM ELEKTRONISCH AFVAL IN TE LEVEREN: Dinsdagmorgen ( 4, 11, 18 en 25 juni)    8.00 - 8.30 Donderdagmiddag ( 6, 13, 20 en 27 juni)  14.00-14.30 Graag melden bij de afvalcontainer op de parkeerplaats bij school. 
 

Vakantieoverzicht 2024-2025

Gepubliceerd door: SOOOG
De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 

SOOOG Magazine - februari 2024

Gepubliceerd door: SOOOG
Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte en stabiele pedagogische basis. 
 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl