Leerlingenzorg

Elk kind is uniek en elk kind leert op zijn of haar eigen manier. Soms leert het wat langzamer dan gemiddeld, soms juist sneller. Het ene kind is goed in rekenen, het andere heeft een taalknobbel. Er zijn kinderen die het heel fijn vinden wanneer de instructie gepaard gaat met veel beeldmateriaal; zij zijn visueel ingesteld. Anderen willen graag veel mondelinge uitleg (auditief ingesteld) en weer anderen leren het beste door te doen, te handelen (praktisch ingesteld). Echter, effectief leren kan pas tot stand komen als er sprake is van een actieve en gemotiveerde leerhouding bij het kind. Wanneer een kind deze leerhouding verworven heeft, is hij/zij van binnenuit gemotiveerd om prestaties te leveren. Leerhouding is niet gelijk aan taak/werkhouding, het is meer dan dat alleen.

We streven ernaar om ieder kind zoveel mogelijk tegemoet te komen. Dat lukt niet altijd meteen. Het is soms nodig dat een kind speciaal materiaal krijgt aangeboden of op een andere manier instructie krijgt. Hier wordt goed over nagedacht en de dagelijkse manier van werken wordt vastgelegd in een groepsplan. Eén van de taken van de intern begeleider is het begeleiden en ondersteunen van de leerkracht bij deze dagelijkse gang van zaken. Ook wanneer er nader onderzoek nodig is of meer specialistische informatie gevraagd wordt, kan de leerkracht een beroep doen op de intern begeleider.

Naast de toetsen die bij de methode horen, is er twee keer per jaar een algemeen toetsmoment. De toetsen die dan worden afgenomen zijn niet aan een methode gebonden en laten vooral zien of en hoe een kind zich ontwikkelt. Ook hierin speelt de intern begeleider een belangrijke rol.

De wijze waarop met kinderen wordt omgegaan die extra zorg nodig hebben, kunt u lezen in het School-Ondersteunings-Profiel (SOP). Het SOP is onderdeel van het schoolplan 2023 -2027. In alle gevallen zullen de ouders sterk bij deze zorg worden betrokken. Een kind profiteert het meest van een zo optimaal mogelijke betrokkenheid van en samenwerking tussen ouders en school.

Wilt u meer weten? Komt u dan gerust een keer langs en vraag een gesprek aan met de IB-er.

 

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl