Ouderraad

De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen. Belangrijke taken van de ouderraad zijn het bevorderen van de interesse van de ouders voor de school, het meehelpen en zelfstandig organiseren van allerlei activiteiten en het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en de directie.

De taken van de ouderraad zijn:

 •  de bloei van de school bevorderen
 •  bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren
 •  ouders betrekken bij de schoolactiviteiten om een handje te helpen
 •  de belangen van ouders en kinderen te behartigen bij de medezeggenschapsraad, de leerkrachten en de schoolleiding.


Activiteiten, die jaarlijks met medewerking van de OR georganiseerd worden zijn o.a.:

 •  de organisatie en begeleiding bij het Sint-Nicolaasfeest
 •  voorbereiding voor schoolreizen
 •  helpen bij de organisatie van de sportdag
 •  het kerstdiner en/of lunch en overige voorkomende feestdagen
 •  organisatie kerstmarkt
 •  helpen bij de schoolmaaltijd
 •  helpen bij het organiseren van de laatste schooldag


De OR vergadert jaarlijks gemiddeld vier tot zes keer per schooljaar.

 Kindcentrum De Bouwsteen

Directeur: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
kcbouwsteen@sooog.nl