Over ons

Visie en kernwaarden

Veiligheid, burgerschap en een goede omgang met elkaar vinden we zeer belangrijk op de Bouwsteen. Daarom zijn we Vreedzame School. De principes van de Vreedzame School zijn zichtbaar binnen school, zowel visueel als in het handelen van de leerkrachten.

We zijn een lerende organisatie. We leren van en met elkaar, individueel en als team. We borgen wat we bereikt hebben en bezorgen onszelf af en toe een frisse wind.

We willen onze kinderen goed voorbereiden op hun toekomst. Daarvoor moeten ze zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken leren. We willen de kinderen verantwoordelijkheid geven voor hun ontwikkeling, passend bij hun ontwikkelingsniveau. Binnen iedere groep van onze school worden dagelijks coöperatieve werkvormen ingezet en hebben de kinderen dagelijks een moment om zelfstandig te werken.

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Op de Bouwsteen ontdekt een leerling zijn of haar talenten. Om dit te bereiken werken we continu aan een breed ontwikkelingsaanbod voor alle kinderen. Expressie, techniek en mediawijsheid hebben nadrukkelijk een plek in het onderwijs op de Bouwsteen.

Ouders zijn belangrijke partners van de school. We willen hen nadrukkelijk betrekken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Hier zetten we ons actief voor in.

We zijn een professioneel team, de verantwoordelijkheid van iedere collega gaat verder dan de eigen groep. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de school. Binnen het team hebben we collega’s die gespecialiseerd zijn op verschillende terreinen. We verantwoorden ons handelen naar kinderen, ouders en andere belanghebbenden. We zijn een voorbeeld voor onze kinderen.

 

Onze kernwaarden:

Aandacht voor het individuele kind
Het gevoel van het kind dat hij/zij belangrijk is voor de leerkracht!

Betrokkenheid
Een betrokken leerkracht die weet wat er bij het kind leeft en weet wat het kind nodig heeft!

Enthousiasme
Een leerkracht die zin heeft er met de kinderen een mooie dag van te maken!

Plezier in leren:
Streven dat kinderen met plezier naar school komen en met plezier naar huis gaan!

 obs de Bouwsteen

Schoolcoördinator: Carla Jansen

Hardenberg 8
9684 AM, Finsterwolde

Telefoon: 0597 33 15 70
obsbouwsteen@sooog.nl